Czynniki środowiskowe
wpływ na zdrowie człowieka
15.06.2023 Warszawa

Inauguracja 15.00-15.30
Panel wykładowy 15.35-17.50

Panel studencki 17.55- 18.35

Uczestnicy:

SKN „Medycyna Laboratoryjna”
Przewodnicząca Aleksandra Laskowska

Opiekun: dr n.med.Anna Szade-Klimasińska

Panel dyskusyjny 19.00-19.30